Knihy

Prohlédněte si knihy Jana Bendy o všímavosti, psychoterapii a cestě k tomu, co nás přesahuje

Knihy

Prohlédněte si knihy Jana Bendy o všímavosti, psychoterapii a cestě k tomu, co nás přesahuje.

Knihy

Prohlédněte si knihy Jana Bendy o všímavosti, psychoterapii a cestě k tomu, co nás přesahuje.

Titulní strana knihy Všímavost a Já

Všímavost a Já: Od sebeléčení k sebepřesahování

Představa, kterou máme sami o sobě (naše narativní Já) velmi výrazně ovlivňuje náš život. Tato představa je ovšem formována již v našem dětství a nezřídka je ovlivněna nejrůznějšími emočními zraněními a nenaplněním našich základních vývojových potřeb. Je možné tuto představu změnit? Kniha Všímavost a Já popisuje čtyři typy zraněného Já a ukazuje, jak lze všechna tato zraněná Já prostřednictvím rozvíjení všímavosti a soucitu k sobě léčit a transformovat.
Nabízí čtenářům postupy, jak odhalovat vlastní skrytá jádrová přesvědčení, a jak ošetřovat ty nejbolavější niterné pocity – existenciální strach, stud a osamělost. Věnuje se pak i rozvíjení autentického Já a transcendentního Já a upozorňuje na nejčastější úskalí, s nimiž se můžeme setkat na duchovní cestě.

Všímavost a soucit se sebou: Proměna emocí v psychoterapii

Autor čerpá z vlastní bohaté klinické zkušenosti, z meditační praxe i z nejnovějších výzkumů v oblasti emocí, všímavosti (mindfulness) a soucitu se sebou samým (self-compassion). Navazuje na práce M. Frýby, A. Pessa, E. Gendlina, L. Greenberga a dalších a představuje vlastní ucelenou teorii vzniku nejčastějších psychopatologických symptomů.
Kniha nabízí originální transdiagnostický model psychoterapeutické změny i praktický popis postupů a technik, jež lze integrovat v rámci kteréhokoli psychoterapeutického přístupu. V kontextu narůstajícího zájmu o využívání všímavosti představuje čtenářům dosud nepublikované psychoterapeutické postupy. Moderní pohled, který kniha nabízí, může být cennou inspirací jak pro odborníky, tak pro všechny zájemce o sebepoznávání a seberozvoj.

Mystika a schizofrenie: Mystické zážitky jako předmět klinického zájmu

Jsou mystické zážitky příznakem duševní poruchy? Co je to psychospiritualní krize? Mystická cesta a její úskalí…

To vše popisuje práce PhDr. Jana Bendy, Ph.D., kterou si v elektronické podobě stáhlo již více než 8000 čtenářů. Kniha představuje alternativní pohled na některé často psychiatrizované fenomény jako jsou „deprese“, „vize“ či „hlasy“ a ukazuje, že tyto fenomény mohou mít také spirituální význam. Zkušenosti mystiků Sv. Jana od Kříže, sv. Terezie z Ávily a dalších stejně jako zkušenosti šamanů z různých oblastí světa dokládají, že psychofarmaka nejsou jediným možným lékem těchto stavů.