Jan Benda, psycholog a terapeut

Pravdivost, odvaha, sounáležitost, volnost. Hodnoty, které mě vedou životem. Psycholog, psychoterapeut, trenér, kouč. Benda * 1974. Ego? Určitě. Ovládaná pošetilost? Snad. Žil jsem jako dělník na Floridě, jako mnich v džungli na Srí Lance. Pracoval jsem s umírajícími. Držel jsem je za ruce. Díval se, jak pláčou nebo jak jsou smíření. Setkával jsem se s utrpením druhých a kromě toho prožíval i své vlastní. Přineslo mi to sílu i pokoru. Té pokory, řekl bych, víc. Dnes pracuji pro firmy, manažery, leadry, pacienty, hledače. Těší mě to. Jsem tu. K vašim službám.
PhDr. Jan Benda, Ph.D., psycholog a psychoterapeut v Ústí nad Labem
Jan Benda v médiích:

Jan Benda,
psycholog a terapeut

Pravdivost, odvaha, sounáležitost, volnost. Hodnoty, které mě vedou životem. Psycholog, psychoterapeut, trenér, kouč. Benda * 1974. Ego? Určitě. Ovládaná pošetilost? Snad.

Žil jsem jako dělník na Floridě, jako mnich v džungli na Srí Lance. Pracoval jsem s umírajícími. Držel jsem je za ruce. Díval se, jak pláčou nebo jak jsou smíření. Setkával jsem se s utrpením druhých a kromě toho prožíval i své vlastní. Přineslo mi to sílu i pokoru. Té pokory, řekl bych, víc. Dnes pracuji pro firmy, manažery, leadry, pacienty, hledače. Těší mě to. Jsem tu. K vašim službám.

PhDr. Jan Benda, Ph.D., psycholog a psychoterapeut v Ústí nad Labem

Jan Benda v médiích:

Stručný životopis

studium klinické psychologie na FF UK v Praze

setkání s Mirkem Frýbou, začátek sebezkušenostního výcviku v satiterapii, integrativní psychoterapii poučené všímavostí

zveřejnění knihy Mystika a schizofrenie na internetu
pobyt v buddhistických klášterech na Srí Lance, trénink všímavosti, studium psychologie abhidhammy
setkání s Albertem Pessem, začátek sebezkušenostního výcviku v Pesso Boyden System Psychomotor Therapy
Stargate, výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí (Yvonna Lucká, Michael Vančura)
debaty s Markem Epsteinem a Henkem Barendregtem v Praze
setkání s Jitkou Vodňanskou, seberozvojový kurz Hledat-Najít-Pustit
setkání s Leslie Greenbergem, začátek sebezkušenostního výcviku v Emotion-Focused Therapy
setkání a Nicolou Petrocchim, výcvik v Compassion-Focused Therapy
setkání s Mašou a Gregorem Žvelcovými, úvodní kurz Mindfulness- and Compassion- Oriented Integrative Psychotherapy

Ve vesmíru není žádná minulost ani budoucnost... Ve vesmíru je pouze energie a... nekonečné a stále přítomé tady a teď.

Don Juan Matus
Pro inspiraci

Videa a Youtube kanál Jana Bendy

Inspiratívni Youtube kanál o všímavosti, soucitu, meditaci a psychoterapii. Mrkněte na zajímavé prezentace, pozvánky, recenze a rozhovory.

Jak funguje psychoterapie podle neurovědy

Poselství emocí: Vyslyšená a nevyslyšená

Jak nebýt osvícený mimoň

Projekty

Mindful Leadership

Proč nás některé osobnosti fascinují, mají náš respekt i důvěru, chceme se od nich učit a snažíme se jim podobat? Čím to je, že nás inspirují k nečekané odvaze a tvořivosti? Souvisí schopnost zvládat sebe sama se schopností vést lidi? A jak se z „osamělého bojovníka“ stává „král“, na kterého jsou „poddaní“ i „rytíři“ hrdí a za něhož „dají ruku do ohně“? Program Mindful Leadership je určený manažerům, kteří aspirují na to stát se autentickými a inspirativními leadery. Využívá rozvíjení všímavosti (mindfulness) nejen k vlastnímu sebepoznávání a nalezení vlastních nejhlubších hodnot, ale také k porozumění druhým a k nalezení vize, která nás s ostatními spojuje. Naučte se vytvářet „pole“, v němž se ostatní mohou rozvíjet a růst. Najděte sdílený smysl!. Program Mindful Leadership realizuji ve spolupráci s agenturou První česká vzdělávací.
Psychoterapie odhaluje naše pravé Já
Psychoterapie i sebepoznávání začíná tady a teď

Mindfulness.cz

Zajímá vás využívání všímavosti v psychoterapii, v koučování či v každodenním životě? Navštivte pravidelně aktualizovanou facebookovou stránku mindfulness.cz! Najdete zde nejnovější tipy a odkazy na zajímavou literaturu, videa, konference, kurzy z dané oblasti i prostor pro diskuzi k tématu.

Mindful wisdom & compassion lab

Hledáte téma na diplomovou práci? Pokud studujete psychologii nebo psychoterapii a zajímá vás všímavost nebo soucit k sobě, nabízím se Vám jako konzultant nebo vedoucí práce. Od roku 2010 spolupracuji se studenty v Praze, Brně i Olomouci a koordinuji výzkumy v této oblasti. Některé výsledky již provedených výzkumů najdete na stránce Mindful Wisdom & Compassion Lab.

Neuvědomujeme si, že z našeho života můžeme cokoli odseknout. Kdykoli. Mžiknutím oka.

Don Juan Matus

Sledujte Jana Bendu