Psychoterapie

Pomáhám lidem žít šťastný a spokojený život, odhalovat a využívat vlastní potenciál, nalézt v životě smysl, moudrost i nadhled a humor. Provázím klienty na cestě za poznáním sebe samých. Skrze krize a úskalí k nalezení lásky a soucitu k sobě i k druhým. Vydejte se se mnou na tuto cestu, po níž kráčet znamená žít.
Přehrát video

Psychoterapie

Pomáhám lidem žít šťastný a spokojený život, odhalovat a využívat vlastní potenciál, nalézt v životě smysl, moudrost i nadhled a humor. Provázím klienty na cestě za poznáním sebe samých. Skrze krize
a úskalí k nalezení lásky a soucitu k sobě i k druhým.
Vydejte se se mnou na tuto cestu, po níž kráčet znamená žít.

Přehrát video o Individuálni psychoterapie

Co nabízím &
oblasti pomoci

Otevřeno: po, st, pá 8:00-20:00
Nabízím podporu, porozumění a bezpečné zázemí v obtížných životních situacích, prostor pro sebepoznávání a objevování vlastních možností, řešení vztahových problémů, překonávání utrpení u traumatických zkušeností, (znovu)objevování pocitů radosti, naděje a smyslu života u depresí a krizí středního věku, pomoc osobám prožívajícím obtíže související s jejich spirituální praxí.
Zaměřuji se zvláště na zvládání:
V psychoterapii znovu nalézáme ztracené části naší duše

Jak probíhá první setkání?

1. Stanovení cílů

Dříve než společně zahájíme vlastní psychoterapii nebo jakoukoli jinou spolupráci, je třeba, abychom si vyjasnili, jaké máte očekávání a zda to, co očekáváte, jsem schopen vám nabídnout. Na prvním setkání se vás proto zcela určitě zeptám nejen na to, co vás přivádí, ale také na to, čeho chcete naší případnou spoluprací dosáhnout, co by mělo být naším společným cílem.

2. Orientační dohoda

Jakmile bude zřejmé, co chcete nebo potřebujete, a bude jasné, že jsem schopen vám v dosažení tohoto cíle napomoci, můžeme se pak orientačně dohodnout, kolik přibližně času chcete práci na daném tématu věnovat, a jak často by konzultace měly probíhat. Obvyklá frekvence setkávání je asi 3x měsíčně, lze se ale dohodnout zcela individuálně.

3. Průběh psychoterapie

Na akutní krizovou intervenci většinou postačují 2-3 setkání. U psychoterapie se obvykle s klienty domlouvám pro začátek na 5 nebo maximálně 10 setkáních (lze kdykoli změnit), po jejichž uplynutí pak společně vyhodnocujeme, zda jsou konzultace přínosem, zda jsme dosáhli dohodnutého cíle, zda se rozhodnete terapii ukončit a nebo naopak pokračovat například ještě dalších 10 setkání.

Moje pracovna

Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a psychoterapeutem?

Psychiatr

je lékař. Léčí nemoci mozku projevující se v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Psychický stav pacienta se psychiatr snaží ovlivnit skrze tělo, nejčastěji tak, že předepisuje léky.

Psycholog

pomáhá psychologickými prostředky. Probírá s vámi, co vás trápí, hledá spolu s vámi řešení. Pokud není psycholog zároveň psychoterapeutem, obvykle pracuje jako poradce, tedy dává doporučení. Protože jeho nejdůležitějším nástrojem je rozhovor, věnuje vám obvykle více času než psychiatr.

Psychoterapeut

využívá kromě rozhovoru i další metody, jejichž účelem je pomoci klientům lépe zvládat životní situace a vlastní prožívání. Nespoléhá se přitom jen na rozumové chápání problémů, ale zprostředkovává klientovi také novou korektivní emoční zkušenost.
Díky tomu, že se klient po absolvování psychoterapie začne jinak cítit, dokáže pak zvládat životní výzvy dovedněji a ve větší pohodě.

Ceník služeb

Psychoterapie v anglickém jazyce
1500 kč
  •  
Osobní konzultace v rozsahu 50 minut
1500 kč
  •  
Zodpovězení dotazu přes internet - cca 1 strana textu
2500 kč
  •  

Objednat se

Chcete-li se objednat na terapii, vyplňte prosím tento formulář. Nabídku volných termínů obdržíte během 48 hodin formou sms. Obvyklá objednací doba je asi 4-6 týdnů.

MOMENTÁLNĚ NEPŘIJÍMÁM NOVÉ KLIENTY!!!

Pracovní doba:

Po, st, pá 8:00-20:00

Sociální sítě

Objednat se na terapii

Objednat se

Chcete-li se objednat na terapii, vyplňte prosím tento formulář. Nabídku volných termínů obdržíte během 48 hodin formou sms. Obvyklá objednací doba je asi 4-6 týdnů.
Pracovní doba:

Po, st, pá 8:00-20:00

Sociální sítě

Objednat se na terapii

Jak se ke mně dostanete?

Prokopa Diviše 9,
400 01 Ústí nad Labem

Konzultovna se nachází v centru města Ústí nad Labem, asi 20 metrů od kina Hraničář. Dům je na rohu s ulicí Masarykova. V přízemí domu je prodejna Piknik – kebab & pizza. Konzultovna je v podkroví, ve 3. patře.